Puutteellisesti tunnetut kalalajit

Luonnonvarakeskus kaipaa havaintoja puutteellisesti tunnetuista kalalajeista

Luonnonvarakeskus kerää tietoja puutteellisesti tunnettujen kalalajien esiintymisestä Kalahavainnot.luke.fi-verkkopalvelussa. Näiden lajien esiintymisestä on vaikea saada tietoa, sillä useimmat niistä ovat joko pieniä tai oleilevat pohjan tuntumassa ja jäävät harvoin tavallisiin kalanpyydyksiin.

Puutteellisesti tunnettuja kalalajeja ovat:

Lajien mahdollista uhanalaisuutta ei ole voitu arvioida, sillä niistä ei ole tarpeeksi tietoa. Kaikki havainnot ovat arvokkaita, ja ne auttavat selkiyttämään kuvaa lajien levinneisyydestä ja runsaudesta sekä niiden mahdollisista muutoksista.

Jos epäilet saaneesi saaliiksi jonkun harvemmin tavattavista lajeista, lähetä valokuva kalasta ja tiedot havaintopaikasta Luken Kalahavainnot.luke.fi-palveluun. Tunnistuksen varmentamisen jälkeen havaintopaikka näkyy palvelun julkisessa karttanäkymässä. Voit lähettää kuvan myös lajista, jota et tunne. Jos kuvan laatu riittää tunnistamiseen, saat tiedon lajimäärityksestä sähköpostiisi. Palveluun kerätään jatkossa tietoa myös muistakin kalalajeista.

Luken verkkopalvelusta saatavia tietoja käytetään tulevissa uhanalaisuusarvioinneissa, EU:n luontodirektiiviraportoinnissa, luontoselvityksissä, merialuesuunnittelussa sekä alueellisten hoito- ja suojelusuunnitelmien laatimisessa. Tiedolla puutteellisesti tunnettujen lajien esiintymisestä ja niiden runsauden muutoksista on suuri merkitys kalalajien monimuotoisuuden arvioinnissa.

Lisätietoja:

erikoistutkija Lauri Urho, puh. 029 532 7258, etunimi.sukunimi@luke.fi