Simojoen nousulohiseuranta

Seurantapaikka sijaitsee Simojoella valtatie 4:n sillan tuntumassa.

Kesäkuukausina seurantatietoja päivitetään kuvaajiin lähes päivittäin. Lohien tunnistaminen muista kalalajeista on alustava. Pienten lohien (ns. kossien, jotka ovat tyypillisesti 50–65 sentin pituisia) tunnistaminen on Simojoella vaikeaa ja niiden määrät arvioidaan vuosittain vasta syksyllä koko luotausaineistoa tarkastellen. Vuosienvälisen vertailun helpottamiseksi kuvaajissa ei ole mukana pienten lohien lukumääriä.