Näätämöjoen nousulohiseuranta

Luonnonvarakeskus seuraa vuonna 2022 ensimmäistä kertaa Näätämöjokeen nousevien lohien määrää kaikuluotaimella joen alajuoksulla Norjassa. Luotain on sijoitettu Kolttakönkäästä 1,5 km alavirtaan. Jokisuuhun on matkaa luotauspaikalta noin 8 km. Jokiuoma on tältä kohdin 80 metriä leveä ja 1–3 metriä syvä. Jokiuoma on kavennettu ohjausaidoilla, jotka ohjaavat kalat nousemaan 35 m leveän luodattavan alan läpi. Luotausalalle on sijoitettu neljä vedenalaiskameraa, joiden videokuvasta pystymme arvioimaan lajisuhteet.

Päivittäisiä havaittuja kalamääriä pyritään päivittämään tälle sivulle viikoittain, kun luotainkuvaa ehditään kenttätöiden ohella analysoimaan. Sivustolla esitettävät tulokset ovat alustavia ja ne tarkentuvat seurannan edetessä. Alustavissa tuloksissa on lohien lisäksi mukana myös jonkin verran muita lajeja, kuten taimenia. Lopulliset lohimäärät varmistuvat tulevan syksyn/talven aikana, kun kaikki olemassa oleva aineisto (kuten videomateriaali) on analysoitu.

 

Vuorokausikohtainen nousumäärä (kaikki kalalajit)

Kertymä

Näätämöjoen nousulohiseuranta toteutetaan viistokaikuluotaimella (kuvassa vasemmassa alakulmassa). Ylävirtaan vaeltavat kalat ohjataan kulkemaan 35 m leveästä aukosta, jolloin ne päätyvät kaikuluotaimen kuvaan. Seurantapaikka sijaitsee n. 8 km jokisuusta ylävirtaan. Kuva: Mikko Kytökorpi

 

Lisätietoja:

Tutkija Panu Orell, puh. 029 532 8757, panu.orell@luke.fi

Tutkimusassistentti Mikko Kytökorpi, puh. 029 532 2625, mikko.kytokorpi@luke.fi

Asiantuntija Jan-Peter Pohjola, puh. 029 532 2451, jan-peter.pohjola@luke.fi