Näätämöjoen nousulohiseuranta

Luonnonvarakeskus seurasi vuonna 2022 ensimmäistä kertaa Näätämöjokeen nousevien lohien määrää kaikuluotaimella joen alajuoksulla Norjassa. Luotain sijoitettiin Kolttakönkäästä 1,5 km alavirtaan, noin 8 km päähän jokisuusta. Jokiuoma on tältä kohdin 80 metriä leveä ja 1–3 metriä syvä. Luotausalan kohdalle, jokiuoman molemmin puolin asennettiin ohjausaidat, joiden tehtävä on ohjata kalat nousemaan 35 m leveän luodattavan alan läpi. Luotausalalle sijoitettiin neljä vedenalaiskameraa, joiden videokuvasta arvioitiin lajijakaumat.

 

Vuorokausikohtainen nousumäärä (kaikki kalalajit) 2022

Kertymä

Näätämöjoen nousulohiseuranta toteutetaan viistokaikuluotaimella (kuvassa vasemmassa alakulmassa). Ylävirtaan vaeltavat kalat ohjataan kulkemaan 35 m leveästä aukosta, jolloin ne päätyvät kaikuluotaimen kuvaan. Seurantapaikka sijaitsee n. 8 km jokisuusta ylävirtaan. Kuva: Mikko Kytökorpi

 

Lisätietoja:

Tutkija Panu Orell, puh. 029 532 8757, panu.orell@luke.fi

Tutkimusassistentti Mikko Kytökorpi, puh. 029 532 2625, mikko.kytokorpi@luke.fi