Näätämöjoen nousulohiseuranta

Luonnonvarakeskus seurasi vuonna 2022 ensimmäistä kertaa Näätämöjokeen nousevien lohien määrää kaikuluotaimella joen alajuoksulla Norjassa. Luotain sijoitettiin Kolttakönkäästä 1,5 km alavirtaan, noin 8 km päähän jokisuusta. Jokiuoma on tältä kohdin 80 metriä leveä ja 1–3 metriä syvä. Luotausalan kohdalle, jokiuoman molemmin puolin asennettiin ohjausaidat, joiden tehtävä on ohjata kalat nousemaan 35 m leveän luodattavan alan läpi. Luotausalalle sijoitettiin neljä vedenalaiskameraa, joiden videokuvasta arvioitiin lajijakaumat.

 

Vuorokausikohtainen nousumäärä (kaikki kalalajit)

Kertymä

Näätämöjoen nousulohiseuranta toteutetaan viistokaikuluotaimella (kuvassa vasemmassa alakulmassa). Ylävirtaan vaeltavat kalat ohjataan kulkemaan 35 m leveästä aukosta, jolloin ne päätyvät kaikuluotaimen kuvaan. Seurantapaikka sijaitsee n. 8 km jokisuusta ylävirtaan. Kuva: Mikko Kytökorpi

 

Lisätietoja:

Tutkija Panu Orell, puh. 029 532 8757, panu.orell@luke.fi

Tutkimusassistentti Mikko Kytökorpi, puh. 029 532 2625, mikko.kytokorpi@luke.fi