FI | EN

Tenojoen nousulohiseuranta

Tenojokeen nousevien lohien määrää seurataan kaikuluotaimilla Polmakissa, noin 55 km Tenojokisuulta ylävirtaan. Luotaukset aloitetaan vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa, pahimpien kevättulvien laskettua. Seurantaa jatketaan syyskuun puoleenväliin.

Luotauspaikalla Polmakissa jokiuoma on noin 120 metriä leveä ja 1–6 metriä syvä. Kaksi luotainta sijoitetaan vastakkain joen molemmille puolille ja jokiuomaa kavennetaan ohjausaidoilla, jolloin luodattavaksi jää noin 100 metriä leveä alue.

Päivittäisiä havaittuja nousulohien määriä pyritään päivittämään tälle sivulle mahdollisimman ajantasaisesti vähintään viikoittain. Viikonloppujen takia aineistojen analysointiin ja sivujen päivitykseen tulee kuitenkin ajoittain viiveitä. Sivustolla esitettävät tulokset ovat alustavia ja ne tarkentuvat seurannan edetessä, lopullisesti syys-lokakuussa.

Parittomina vuosina (2019, 2021, jne.) Tenojokeen nousee nykyisin runsaasti kyttyrälohia, jopa enemmän kuin lohia. Kyttyrälohet ovat 40–65 cm pituisia ja niiden erottaminen esimerkiksi pikkulohista on vaikeaa kaikuluotainmateriaalin kauden aikaisessa analysointivaiheessa. Seurantapaikan ohi ylävirtaan kulkee myös jonkin verran taimenia.

Lopulliset arviot kauden todellisista lohien määristä saadaan vasta syksyllä, kun kaikuluotaus on lopetettu ja kaikki saatavilla olevat seurantatiedot on käsitelty.

 

Vuorokausikohtainen nousumäärä vuosina 2022 ja 2023

 

Kertymä

 

Lohien vuorokausikohtainen nousumäärä vuosina 2018-2021

Tenojoen nousulohien kaikuluotausseuranta toteutetaan joen Norjan puoleisella alajuoksulla Polmakissa, mahdollisimman kapeassa ja hidasvirtaisessa joenkohdassa. Kaikuluotaimet on sijoitettu joen molemmille rannoille. Lyhyillä ohjausaidoilla varmistetaan, ettei kaloja ui kaikuluotaimien takaa. Kuva: Mikko Kytökorpi

Lisätietoja:

Tutkija Panu Orell, puh. 029 532 8757, panu.orell@luke.fi

Tutkimusassistentti Mikko Kytökorpi, puh. 029 532 2625, mikko.kytokorpi@luke.fi