Tenojoen nousulohiseuranta

Tenojokeen nousevien lohien määrää seurataan kaikuluotaimilla Polmakissa, noin 55 km Tenojokisuulta ylävirtaan. Luotaukset aloitetaan vuosittain touko-kesäkuun vaihteessa, pahimpien kevättulvien laskettua. Seurantaa jatketaan syyskuun puoleenväliin.

Luotauspaikalla Polmakissa jokiuoma on noin 120 metriä leveä ja 1–6 metriä syvä. Kaksi luotainta sijoitetaan vastakkain joen molemmille puolille ja jokiuomaa kavennetaan ohjausaidoilla, jolloin luodattavaksi jää noin 100 metriä leveä alue.

Päivittäisiä havaittuja nousulohien määriä pyritään päivittämään tälle sivulle mahdollisimman ajantasaisesti vähintään viikoittain. Viikonloppujen takia aineistojen analysointiin ja sivujen päivitykseen tulee kuitenkin ajoittain viiveitä. Sivustolla esitettävät tulokset ovat alustavia ja ne tarkentuvat seurannan edetessä, lopullisesti syys-lokakuussa.

Parittomina vuosina (2019, 2021, jne.) Tenojokeen nousee nykyisin runsaasti kyttyrälohia, jopa enemmän kuin lohia. Kyttyrälohet ovat 40–65 cm pituisia ja niiden erottaminen esimerkiksi pikkulohista on vaikeaa kaikuluotainmateriaalin analysointivaiheessa. Lopulliset arviot lohien ja kyttyrälohien määristä saadaankin vasta myöhemmässä vaiheessa, kun kaikki muut saatavilla olevat seurantatiedot on käsitelty.

 

Lohien vuorokausikohtainen nousumäärä

 

Seurantapaikan ohittaneiden lohien kertymä

Tenojoen nousulohien kaikuluotausseuranta toteutetaan joen Norjan puoleisella alajuoksulla Polmakissa, mahdollisimman kapeassa ja hidasvirtaisessa joenkohdassa. Kaikuluotaimet on sijoitettu joen molemmille rannoille. Lyhyillä ohjausaidoilla varmistetaan, ettei kaloja ui kaikuluotaimien takaa. Kuva: Jari Lindeman.

Lisätietoja:

Tutkija Panu Orell, puh. 029 532 8757, panu.orell@luke.fi

Asiantuntija Jan-Peter Pohjola, puh. 029 532 2451, jan-peter.pohjola@luke.fi