Suomen uhanalaiset kalat

Uhanalaiset kalat kuuluvat lohien heimoon ankeriasta ja rantanuoliaista lukuun ottamatta. Useimmat niistä ovat lisäksi jokikutuisia vaelluskaloja. Merkittävimpiä uhanalaisuuden syitä ovat vesirakentaminen, kalastus ja heikko vedenlaatu. Etenkin rehevöityminen on heikentänyt merialueiden tilaa. Vaellusesteet ja virtaaman säännöstely ovat jo kauan heikentäneet vaelluskalojen (lohi, taimen, vaellussiika, harjus, vimpa, ankerias ja nahkiainen) mahdollisuuksia luontaiseen lisääntymiseen.

Vuonna 2019 valmistui Suomen viides lajien uhanalaisuuden arviointi. Luokitusta varten arvioitiin 75 kalalajia tai -muotoa. Näistä uhanalaisiksi luokiteltiin 12, silmälläpidettäviksi 10 ja puutteellisesti tunnetuiksi 7. Elinvoimaisia lajeja on 44 ja hävinneitä kaksi. o

Laji luokka 2019 luokka 2010 luokka 2000
monni hävinnyt hävinnyt hävinnyt
sinisampi hävinnyt hävinnyt hävinnyt
lohi
(järvilohikannat)
äärimmäisen uhanalainen äärimmäisen uhanalainen luonnosta hävinnyt UH
nieriä
(Saimaan kanta)
äärimmäisen uhanalainen äärimmäisen uhanalainen äärimmäisen uhanalainen UH
harjus
(merikannat)
äärimmäisen uhanalainen äärimmäisen uhanalainen silmälläpidettävä UH
ankerias äärimmäisen uhanalainen erittäin uhanalainen jätetty arvioimatta UH
taimen
(merivaelteiset kannat)
erittäin uhanalainen äärimmäisen uhanalainen erittäin uhanalainen UH
taimen
(sisävesissä 67 o 00´N leveyspiirin eteläpuolella)
erittäin uhanalainen erittäin uhanalainen UH
merialueen vaellussiika erittäin uhanalainen erittäin uhanalainen vaarantunut UH
merikutuinen siika vaarantunut vaarantunut UH
planktonsiika vaarantunut vaarantunut vaarantunut UH
lohi *
(Itämeren lohikannat)
vaarantunut vaarantunut erittäin uhanalainen UH
lohi *
(Jäämeren lohikannat)
vaarantunut vaarantunut erittäin uhanalainen UH
harjus
(sisävesissä 65 o 00´N leveyspiirin eteläpuolella)
vaarantunut silmälläpidettävä  UH
taimen
(sisävesissä 67 o 00´N leveyspiirin pohjoispuolella)
silmälläpidettävä silmälläpidettävä silmälläpidettävä
järvisiika silmälläpidettävä silmälläpidettävä silmälläpidettävä
toutain silmälläpidettävä silmälläpidettävä vaarantunut
rantanuoliainen silmälläpidettävä vaarantunut erittäin uhanalainen
nahkiainen silmälläpidettävä silmälläpidettävä silmälläpidettävä
made silmälläpidettävä elinvoimainen elinvoimainen
kampela silmälläpidettävä elinvoimainen elinvoimainen
mustatokko silmälläpidettävä elinvoimainen elinvoimainen
seitsenruototokko silmälläpidettävä
vaskikala silmälläpidettävä

Puutteellisesti tunnetut: sisävesien karisiika, sisävesien vaellussiika, imukala, elaska, teisti, isosimppu,  piikkisimppu

UH: uhanalaisia ovat luokkiin äärimmäisen uhanalaiset, erittäin uhanalaiset ja vaarantuneet kuuluvat lajit.