Rantanuoliaisen uhanalaisuus

Kuva: Lauri Urho
Kuva: Lauri Urho

Rantanuoliainen (ent. rantaneula)

Rantanuoliainen on pohjalla elävä laji, joka on päivisin usein pohjamateriaaliin kaivautuneena. Rantanuoliaisesta tunnetaan yksi sisämaan esiintymä (Hiitolanjoen yläosa) itärajalta, missä Venäjän puolella oleva esiintymä ulottuu myös Suomen puolelle noin 2 km matkalla. Vähän laajemmat esiintymät sijaitsevat Pyhtään, Kotkan, Haminan ja Virolahden edustan merialueilla, missä sitä on tavattu 10 näytepisteestä vuonna 2009. Rantanuoliaista havaittiin vain 0,5-3 m syvyisistä paikoista ja kevyesti liejuisilta hiekkapohjilta suojaisilta paikoilta pääasiassa sisäalueilta. Pohjat ovat rehevöityneet ainakin osalla esiintymisalueista ja laji hävinnyt muutamalta paikalta. Lajin elinpaikka on ilmeisesti rajoittava, joskin mahdollista läntisempää esiintymistä ei tunneta. Rantanuoliaisen luokitusta lievennettiin vuoden 2019 uhanalaisuusarvioinnissa vaarantuneesta silmälläpidettäväksi uusien havaintojen perusteella.

Hoitotoimet

Rantanuoliaisen elinpaikkojen laajuudessa ja laadussa tapahtuvia muutoksia tulisi seurata, ja lajin esiintymisalueen pienenemiseen johtavia toimenpiteitä olisi rajoitettava.