Hupisaarten vaelluskalaseuranta

Tietoa palvelusta

Luonnonvarakeskus (Luke) on siirtänyt aikuisia kutuvalmiita taimenia puroihin s yksystä 2018 alkaen. Oulujoen vesistön omaa kantaa olevia taimenia siirretään puroihin Kainuun kalantutkimusasemalta vielä muutamana syksynä.

Taimenkannan kehittymistä seurataan muun muassa sähkökalastamalla puroissa syksyisin. Samassa yhteydessä taimenen ja muidenkin vaelluskalojen poikasia merkitään sisäisillä PIT-merkeillä, mitkä ovat samankaltaisia kuin koirien tai kissojen tunnistamisessa käytettävät mikrosirut. Myös aikuiset taimenet ovat aina PIT-merkittyjä ennen niiden siirtämistä puroihin.

Hupisaarten kalaston tiheyksiä seurataan vuosittain sähkökalastamalla purot syksyisin. Kuvaaja: Pauliina Louhi

Valinnat palvelussa

Osaan purouomia on rakennettu kalojen PIT-mikrosiruja lukevia portteja (karttakuvan numerot 1-10). Kalan uidessa portin läpi, niiden yksilöllisestä merkistä jää havainto lukijaan. Havaintojen perusteella tiedetään kalan joko olevan havaintoalueella tai uineen sieltä pois. Kalojen uintisuunnan selvittämiseksi tarvitaan aina kaksi porttia. Ajoittain etenkin poikaset voivat jäädä uimaan jonkin portin läheisyyteen pidemmäksi aikaa, jolloin siitä kertyy lukuisia havaintoja. Tämän vuoksi yksittäiseksi kalahavainnoksi on tässä järjestelmässä määritetty aina ensimmäinen havainto kalasta yhden vuorokauden aikana.

Kuvaajat on jaoteltu kalojen iän mukaan: saman kevään poikaset 0+, vanhemmat poikaset >1+ ja aikuiset taimenet. Yksilöistä on ilmoitettu kalan PIT-merkin numero tai nimi, jos sellainen on kalalle annettu. Kaloista löytyy joko sähkökalastuksen (poikaset) tai siirron (aikuiset) yhteydessä kerätyt mittaustiedot (pituus, paino, aikuisista sukupuoli) sekä liikkeet karttakuvan porttiparilla.

Hupisaarten kalastoseurannat

Sähkökalastuksien yhteydessä kaloista otetaan myös geneettiset näytteet. Näistä selvitetään jälkikäteen poikasten vanhempien alkuperä ja siirretyistä aikuisista kaloista se on muutenkin tiedossa. Maininnat kalojen alkuperästä tarkoittavat: Kainuu = Kainuun kalantutkimusaseman laitoskala, mereltä noussut = puroverkostoon mereltä noussut Oulujoen istukaskala. Puroverkostoon on uinut myös muutamia taimenen ja lohen istukaskaloja, mitkä ovat peräisin Montan kalanviljelylaitokselta, joten näiden vanhempien alkuperäksi tulee Montan lohi. Mikäli maininta puuttuu, sitä ei joko ole tiedossa, tai se lisätään sinne viiveellä noin vuoden kuluttua kalojen merkintätapahtumasta.

Syksyllä 2019 merkittiin 185 vaelluskalan saman kevään poikasta, joista oli neljä lohta ja neljä harjusta, loput taimenia. Näistä kaloista havaittiin uudelleen 28 kalaa syksyllä 2020, jolloin merkittiin yhteensä 429 kpl 0- ja 1-vuotiasta poikasta.

Syksyn sähkökalastuksissa tavattuja ensimmäisiä Hupisaarten puroissa syntyneitä taimenen poikasia. Ylempi on 1-vuotias ja alempi yksikesäinen poikanen. Kuvaaja: Pauliina Louhi

Puroveden lämmetessä ja kesän koittaessa poikasten liikkuminen kasvaa huomattavasti. Vesien viilentyessä myös kalojen liikkeet vähenevät. Oulujoen taimenet ja lohet lähtevät tyypillisesti merivaellukselleen 2-3-vuotiaina ja meressä ne viettävät 1-3 vuotta. Ensimmäiset Hupisaarilla syntyneet poikaset voisivat lähteä merivaellukselleen keväällä 2021.

Puroverkostosta on löytynyt ilahduttavan runsaasti taimenen poikasia sekä myös lohen, siian ja harjuksen poikasia. Puroissa on havaittu laaja kirjo muitakin kalalajeja, kuten ahven, särki, salakka, kiiski, salakka, hauki, kivennuoliainen, kivisimppu ja made.

Palvelun tekijät ja rahoittajat

Hupisaarten puroverkoston taimenkannan elvyttämiseen sekä Luonnonvarakeskuksen tutkimustoimintaan on saatu rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, Oulujoen moninaiskäyttösopimuksesta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämänä Euroopan aluekehitysrahastosta.