Tenojoen nousulohiseuranta

Tenojokeen nousevien lohien määrää seurataan kaikuluotaimilla Polmakissa, noin 55 km Tenojokisuulta ylävirtaan. Luotaukset aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa, pahimpien kevättulvien laskettua. Seurantaa jatketaan syyskuun puoleenväliin.

Luotauspaikalla Polmakissa jokiuoma on noin 120 metriä leveä ja 1–6 metriä syvä. Kaksi luotainta sijoitetaan vastakkain joen molemmille puolille ja jokiuomaa kavennetaan ohjausaidoilla, jolloin luodattavaksi jää noin 100 metriä leveä alue.

Vuoden 2020 nousulohiseuranta viivästyi myöhäisen ja voimakkaan kevättulvan takia. Ajankohtaan nähden poikkeuksellisen runsaan vesimäärän takia, luotaus ei ole onnistunut aivan yhtä kattavasti kuin kahtena edeltävänä vuotena. Alkukesän tulokset ovat siten minimiarvoja. Virtaamien laskiessa laskentatulosten luotettavuus ja vertailukelpoisuus edellisvuosiin on parantunut. Luotaimet saatiin 23.6 sijoitettua siten, että näkyvyys on koko jokiuomasta ja kalat erottuvat kuvasta hyvin.

Lohien vuorokausikohtainen nousumäärä

 

Seurantapaikan ohittaneiden lohien kertymä

 

Tenojoen nousulohien kaikuluotausseuranta toteutetaan joen Norjan puoleisella alajuoksulla Polmakissa, mahdollisimman kapeassa ja hidasvirtaisessa joenkohdassa. Kaikuluotaimet on sijoitettu joen molemmille rannoille. Lyhyillä ohjausaidoilla varmistetaan, ettei kaloja ui kaikuluotaimien takaa. Kuva: Jari Lindeman.

 

Lisätietoja:

Tutkija Panu Orell, puh. 029 532 8757, panu.orell@luke.fi

Asiantuntija Jan-Peter Pohjola, puh. 029 532 2451, jan-peter.pohjola@luke.fi