Tenojoen nousulohiseuranta

Tenojoen nousulohiseuranta

Tenojokeen nousevien lohien määrää seurataan kaikuluotaimilla Polmakissa, noin 55 km Tenojokisuulta ylävirtaan. Luotaukset aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa, pahimpien kevättulvien laskettua. Seurantaa jatketaan vähintään elokuun loppuun asti.

Luotauspaikalla Polmakissa jokiuoma on noin 120 metriä leveä ja 1–6 metriä syvä. Kaksi luotainta sijoitetaan vastakkain joen molemmille puolille ja jokiuomaa kavennetaan hieman ohjausaidoilla, jolloin luodattavaksi jää noin 100 metriä leveä alue.

Tällä sivulla esitetään luotaustulokset vuosilta 2018 ja 2019. Tämän vuoden tulokset ovat vasta alustavia ja ne tarkentuvat kauden aikana. Seurantatuloksia päivitetään vähintäänkin viikoittain.

Seuraavassa kuvassa on esitetty kalojen kumulatiivinen määrä.

Tenojoen nousulohien kaikuluotausseuranta toteutetaan joen Norjan puoleisella alajuoksulla Polmakissa, mahdollisimman kapeassa ja hidasvirtaisessa joenkohdassa. Kaikuluotaimet on sijoitettu joen molemmille rannoille. Lyhyillä ohjausaidoilla varmistetaan, ettei kaloja ui kaikuluotaimien takaa. Kuva: Jari Lindeman.

 

Lisätietoja:

Tutkija Panu Orell, puh. 029 532 8757, panu.orell@luke.fi

Asiantuntija Jan-Peter Pohjola, puh. 029 532 2451, jan-peter.pohjola@luke.fi