Suomen uhanalaiset kalat

Suomen uhanalaiset kalat

Uhanalaiset kalat kuuluvat lohien heimoon ankeriasta ja rantanuoliaista lukuun ottamatta. Useimmat niistä ovat lisäksi jokikutuisia vaelluskaloja. Merkittävimpiä uhanalaisuuden syitä ovat vesirakentaminen, kalastus ja heikko vedenlaatu. Etenkin rehevöityminen on heikentänyt merialueiden tilaa. Vaellusesteet ja virtaaman säännöstely ovat jo kauan heikentäneet vaelluskalojen (lohi, taimen, vaellussiika, harjus, vimpa, ankerias ja nahkiainen) mahdollisuuksia luontaiseen lisääntymiseen.

Vuonna 2010 valmistui Suomen neljäs lajien uhanalaisuuden arviointi. Luokitusta varten arvioitiin 73 kalalajia tai -muotoa. Näistä uhanalaisiksi luokiteltiin 12, silmälläpidettäviksi 6 ja puutteellisesti tunnetuiksi 10. Elinvoimaisia lajeja on 43.

Laji luokka 2010 luokka 2000
monni hävinnyt hävinnyt
sinisampi hävinnyt hävinnyt
lohi *
(järvilohikannat)
äärimmäisen uhanalainen luonnosta hävinnyt UH
taimen *
(merivaelteiset kannat)
äärimmäisen uhanalainen erittäin uhanalainen UH
nieriä 
(Saimaan kanta)
äärimmäisen uhanalainen äärimmäisen uhanalainen UH
harjus *
(merikannat)
äärimmäisen uhanalainen silmälläpidettävä UH
ankerias erittäin uhanalainen jätetty arvioimatta UH
vaellussiika * erittäin uhanalainen vaarantunut UH
taimen 
(sisävesien kannat napapiirin eteläpuolella)
erittäin uhanalainen UH
rantanuoliainen * vaarantunut erittäin uhanalainen UH
planktonsiika vaarantunut vaarantunut UH
karisiika vaarantunut UH
lohi *
(Itämeren lohikannat)
vaarantunut erittäin uhanalainen UH
lohi *
(Jäämeren lohikannat)
vaarantunut erittäin uhanalainen UH
toutain * silmälläpidettävä vaarantunut
järvisiika silmälläpidettävä silmälläpidettävä
nahkiainen silmälläpidettävä silmälläpidettävä
taimen 
(sisävesien kannat napapiirin pohjoispuolella)
silmälläpidettävä silmälläpidettävä
nieriä 
(Lapin kannat)
silmälläpidettävä silmälläpidettävä
harjus 
(Etelä-Suomen sisävesikannat)
silmälläpidettävä

Puutteellisesti tunnetut: nokkakala, seitsenruototokko, imukala, elaska, isosimppu, miekkasärki, teisti, piikkikampela, vaskikala, piikkisimppu
Punaiselta listalta poistetut: vimpa, vuonna 2000 silmälläpidettävä, nyt elinvoimainen

* = luokitusta on lievennetty vuodesta 2000
* = luokitusta on kiristetty vuodesta 2000
UH: u
hanalaisia ovat luokkiin äärimmäisen uhanalaiset, erittäin uhanalaiset ja vaarantuneet kuuluvat lajit.