Hupisaarten vaelluskalaseuranta

Palvelun tekijät ja rahoittajat

Tietoa palvelusta

Luonnonvarakeskus (Luke) siirsi aikuisia kutuvalmiita taimenia puroihin ensimmäisen kerran syksyllä 2018. Oulujoen vesistön omaa kantaa olevia taimenia siirretään puroihin Kainuun kalantutkimusasemalta vielä muutamana syksynä.

Taimenkannan kehittymistä seurataan muun muassa sähkökalastamalla puroissa syksyisin. Samassa yhteydessä taimenen ja muidenkin vaelluskalojen poikasia merkitään sisäisillä PIT-merkeillä, mitkä ovat samankaltaisia kuin koirien tai kissojen tunnistamisessa käytettävät mikrosirut. Myös aikuiset puroihin siirretyt kalat ovat aina PIT-merkittyjä.

Osaan purouomia on rakennettu kalojen PIT-mikrosiruja lukevia portteja (karttakuvan numerot 1-10). Kalan uidessa portin läpi, niiden yksilöllisestä merkistä jää havainto lukijaan. Havaintojen perusteella tiedetään kalan joko olevan havaintoalueella tai uineen sieltä pois. Kokonaishavaintoja voi kertyä yhdelle portille lukuisia, jos yksittäinen kala jää uimaan sen läheisyyteen pidemmäksi aikaa. Kalojen uintisuunnan selvittämiseksi tarvitaankin aina kaksi porttia.

Kuvaajat on jaoteltu kalojen iän mukaan: saman kevään poikaset 0+, vanhemmat poikaset >1+ ja aikuiset taimenet. Yksilöistä on ilmoitettu kalan PIT-merkin numero. Kaloista löytyy joko sähkökalastuksen (poikaset) tai siirron (aikuiset) yhteydessä kerätyt mittaustiedot (pituus, paino, aikuisista sukupuoli). Syksyllä 2019 merkittiin 185 vaelluskalan saman kevään poikasta, joista oli neljä lohta ja neljä harjusta, loput taimenia.

Puroveden lämmetessä ja kesän koittaessa poikasten liikkuminen kasvaa huomattavasti.  Vesien viilentyessä myös kalojen liikkeet vähenevät. Oulujoen taimenet ja lohet lähtevät tyypillisesti merivaellukselleen 2-3-vuotiaina ja meressä ne viettävät 1-3 vuotta.

Puroverkostosta on löytynyt ilahduttavan runsaasti taimenen poikasia sekä myös lohen, siian ja harjuksen poikasia. Puroissa on havaittu laaja kirjo muitakin kalalajeja, kuten ahven, särki, salakka, kiiski, salakka, hauki, kivennuoliainen ja made.

Hupisaarten puroverkoston taimenkannan elvyttämiseen sekä Luonnonvarakeskuksen tutkimustoimintaan on saatu rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta, Oulujoen moninaiskäyttösopimuksesta sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämänä Euroopan aluekehitysrahastosta.